Chr. Futtrups private hjemmeside

Du er her: Forside > Livsforløb
Aktuelt

.

.

X

Livsforløb - siden er et kort resume.

 Senest opdateret 28/1-2013

Bemærk det nyeste øverst - begynd nedefra for at læse i årsrækkefølge.

 

2020 - 2022 Corona pandemi hvor meget i Danmark var lukket ned og landet var på nedsat kraft.

2022 blev vi begge hædret med Gudumprisen af Gudum Sogneforening. Prisen vlev overrakt ved en lille højtidelighede på Sognearkivet. Det glædede os meget og det rørte os meget at en lang række af vore bekendte, også Gudumboere, tilkendegav på Facebook at vi havde fortjent hæderen.
Sogneforeningens begrundelse: Som erkendtlighed for mangeårige og vedholdende indsatser i forbindelse mer Menighedsråd, Sognearkiv, Serup Smedje, Sognehuset og kursusvirksomhed i Gudum.

2022 den 24. juni døde min lillesøster Kis, døbt Kirsten, pludselig. Sønnen Poul fandt hende død på køkkengulvet.

20/9-2021 døde min kusine Marie Raunkilde. 

2021 Januar fik jeg med 14 dages mellemrum indopereret nye linser i mine øjne, ødvendiggjort af øjen sygdommen Grå stær, hvor især det højre øje var meget medtaget. Det var to vellykkede operationer, så nu ser jeg - bogstavelig talt - lysere på tilværelsen. Det er i den grad en forbedring af min livskvalitet.

2020 valgt til  bestyrelsen for Arkiv sammenslutningen af lokale og sognearkiver i Lemvig kommune, efterfølgende valgt som næstformand og i 2022 valgt som kasserer for arkivsamvirket.

2020 Kikkert undersøgelse på Herning Sygehus. Sammensyningen af Tyktarmen for 10 år siden har givet lidt besvar ved toiletbesøg. Men nu ved jeg hvad det er og jeg tager mind forholdsregler. Ingen tegn på at kræften var vendt tilbage.

2020 den 5. maj måned døde min broder Hans. Født i 1942.

2019 Blodprop i hjernen , kort indlæggelse på Holstebro sygehus og derefter 8 ugers rehabilitering på det tidligere Lemvig sygehus.

2019 konstateret Parkinson sygdom, den lever jeg, indtil videre, godt med med ved hjælp af ret virksom medicinering.

2018 februar valgt som medlem af Sogneakivet

Fra december 2017 til april 2018 lagde jeg krop til en lang række undersøgelse i et videnskabelig kræft forsknings projekt på Århus universitets hospital.  Ved den sidste af de ialt syv undersøgelse / test, fik jeg udtaget 20 vævsprøver fra min tyktarm. Kender ikke endnu resultatet af projektet. Forskningen havde til formål at klarlægge hvorfor mange tyktams opererede efterfølgende fik kronisk diarre.

 2017  Jeg er fortsat medlem af Viborg stiftsudvalg for kirken på landet.

2017 valgt som suppleant til Gudum Sognearkivet (arbejdende suppleant)

 

2015 genopereret i prostata for at få fjerne arvæv fra første operation. Efterfølgende en periode med blod i urin.

 

2014 d. 22. november guldbryllup med 100 gæster festede vi fra kl. 15 til ud på de små timer med "morgensang"  indendørs, Hanne spillede og Søren styrede slagets gang, derefter festmiddag med musik og dans til ud på de små timer. En livsbekræftende oplevelse.

 

 2014 fået rejst nyt drivhus for det stormvæltede.

 

2014 Medvirkede ved bispevalget, Henrik Stubkjær) og var personlig inviteret til bispevielsen hvor jeg sad øverst i domkirken på en reserveret stol.

 

2014 Livsstilshøjskolen renoverer 4 boliger til 12 elevværelser med eget bad.

 

2014 Renoveret Gudum kirkes tag. Alle tagsten er nu bundet. Pris kr. 800.000.

 

2013 fra medio december til medio februar 2014 gennemgået 39 strålebehandlinger på Herning sygehus. Nogle måneder senere viste prøver ingen tegn på kræft.

 

2013 18. sept. på Holstebro sygehus prostata operation hvor man i det bort opererede fandt nogle celler med kræft.  

 

2013 august genvalgt af menighedsrådene i Lemvig provsti som  medlem af Viborg Stiftsråd og ved konstutueringen igen valgt som næstformand.

 

2012 - 2016 Medlem og formand  for Gudum Menighedsråd.

 

2012 genvalgt som næstformand i Viborg tiftsråd.

 Erindringer

2011 15/2 Ved operation på Herning sygehus fjernet en ordartet kræftsvulst i tyktarmen og noget senere raskmeldt.

 

 

2009  medlemsskab af Stiftsrådet indebærer også medlemsskab af Stifts samrådet i Viborg Stift.

2009 - 2018 bort forpagtet jorden til Karsten Lauritsen

2019 - 2023 bort forpagtet jorden til Troels Primdal

2021 første januar solgt det meste af jorden til Troels Primdahl, både det vi købte af Ulrik Lynge Andersen Skodborggård fenne, Klosterhedevej 30, Jens Olesen og Klosterhedevej 35 med Smedjen af Harald Serup  


2009 Indvalgt i det nye stiftsråd for Viborg stift som repræsentant for Lemvig provsti efter en afstemning mellem alle menighedsråds medlemmer i provstiet.  Udtrådte nov. 2017.

 

2008 indvalgt i Gudum Menighedsråd og senere valgt som formand for rådet og formand for præstegårdsudvalget. Fratrådte ved valget i 2016.

 2007 Modtog Gudumprisen på højskolens vegne.

2007 tovholder ved opstarten på Gudum Fitness

 

2007 med til at oprette Livsstilshøjskolen i Gudum. Været bestyrelses formand fra 2007 til 2018.

2006 blev vort dyrehold (svin) sat ud (slagtet)


1986 – 1990  været medlem af byrådets Børne og Kulturudvalget, Havneudvalget, Lignings kommissionen, trafikudvalget med flere. 

1990 - 1996 formand byrådets særlige Børne og Ungeudvalget. anbringelr uden samtykke (tvangsfjernelser)

 

1998 – 2006 formand for byrådets udvalg for teknk og miljø i daglig tale Teknisk udvalgsformand

 

1998 – 2006 Medlem af bestyrelsen for KIMO Danmark / KIMO International der er en miljø organisation bestående af de fleste kommuner omkring Nordsøen og det Irske hav med det formål at mindske forureningen af  Nordsø med olie og andet affald. 

1998 – 2005 Medlem af arbejdsgruppen der skulle finde afløsningen for den nuværende losseplads. Et arbejde det lykkedes at trække så meget i langdrag at det slet ikke blev nødvendig at udpege en ny plads. 

 


2000 – 2006Medlem af bestyrelsen for affalds selskabet L90 AMBA,  der koordinerer affalds bortskaffelsen i 35 kommuner. Selskabet byggede og driver et affalds forbrændings anlæg i Esbjerg, der kostede 630 mio. kr. at bygge i 2003. 

Fra ca 2000 til 2006 Medlem af Repræsentantskabet for L90.

1998 – 2006 Medlem af Klosterhedens brugerråd.

 

1998 – 2006 Medlem af Naturgas Midt Nords repræsentantskab. 

1998 – 2006 Medlem af Statsamtets Sociale Nævn, for perioden 1. juli 1998 til 1. juli 2007. Valgt af Indenrigsministeriet men indstillet til posten af Kommune Foreningen i Ringkøbing amt. Nævnet er et ankenævn for sociale sager fra alle amtets kommuner. Det var ikke ualmindeligt at vi fik 3 kg bilag til et nævnsmøde.

1998 – 2006 Medlem af repræsentantskabet for Reno-sam der er en sammenslutningen af fælleskommunale affaldsselskaber i Danmark.

 

1998 – 2005 Formand for bestyrelsen i Renordvest I/S som er et fælles kommunal affalds selskab med Ulfborg Vemb, Thyborøn Harboøre og Lemvig kommuner som interessenter.

 

1993 - 1998 ca årstal  byrådets repræsentant i Lemvig Varmeværks bestyrelse der smed mig ud fra nogle møder –men flere klageinstanser gik dem imod, en enkelt gang endte sagen i ministeriet og varmeværket måtte acceptere min deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

 

1997 – 1998 igen i bestyrelsens for brugsen som næstformand

 

1997 skænkede den gamle smedje på Klosterhedevej 35 til foreningen Serups Smedje og indtrådte i bestyrelsen.

 

1992 – 1997 medlem af fredningsnævn for Ringkøbing amt

 

1991 provokerde jeg udvalgs kolleger i teknisk udvalg til at godkende et lavteknologisk spildevands rensningsanlæg

 

1992 – 2005 medlem af Lokalrådet for Danske bank

 

1990 – 1997 brandfoged her i Gudum

 

1989 fik jeg som en af de første landmænd eget edb anlæg – dengang kaldet microdatamater - til effektivitets kontrol og produktionsstyring.  Underviste andre landmænd og dyrlæger i praktisk brug af EDB

 

1988 – 1989 i bestyrelsen for Gudum Brugsforening.

 

1988 formand f styringsgruppe i sogneforeningernes landsbyforsøg: Nyt liv i tomme bygninger

 

1988 til ?  medlem af udviklingsselskabet Lemvig Øst

 

1988 i styregruppen for oprettelsen af lokalradio Bovbjerg

 

1986 sogneforening samler Gudum foreninger om fælles foredragsforening i Gudum

 

1986 - 1989 medlem af den kommunale ligningskommision. (skattesager)

 

1986 og nogle år frem sekretær i Lemvig egnens Venstre

 

1985 sogneforeningen fik efter lang tids tovtrækkeri med Ringkøbing amt og politiet igen hastigheds tavler op igennem Gudum, men først efter en klage til justits ministeriet.

 

1985 opstillet til byrådsvalget. Blev første  stedfortræder.

 

1985 Sogneforening indvier vandreture i Gudum

 

1985 – 1988 formand for Gudum sogneforening

 

1984 byggede farestald, klimastald og gyllebeholder 

 

1984 i bestyrelsen for Gudum Sogneforening

 

1983 formand for PR udvalget for en ugelang  ydre missionsudstilling i Lemvig der blev besøgt af 5000 – blev forløber for U-landsbutiken

 


1982 byggede nyt stuehus

 

1982 Medinitiativtager til oprettelse af Fabjerg Gudum læplantningslaug. Jeg blev dens første formand. I første sæson blev der plantet over 40 km. trerækket læhrgn. Nogle år senere blantede vi yderligere 30 km. trerækket løv læhegn mellem Lemvig og Struer. Det ændrede total landskabstypen der før var domineret ef et række der graner.

 

1980 23/4 fødtes Hanne

 

 1979 - 1983 medlem af forbundsbestyrelsen for KFUMs Idrætsforbund (landsbestyrelsen)

 

1981 medstifter af Unge Hjem i Gudum og dens første formand.

 

1976 byggede ny maskinhus

 

1977 medarrangør KFUMs Idrætsforbunds første forbundscamp (familiecamping) på Nr. Nissum højskole.

 

1974  KFUMs idræts fusion der blev til  Nordvestkredsen blev jeg dens første formand. 

1974 byggede vi ny slagtesvinestald

 

1972 og nogle få år frem formand for Kristelig Lytterforening i Gudum.

 

1971 medlem af  lokalkomiteen der arrangerede  flygtning 71  indsamlingen her på Lemvig egnen.

 

1970 21/3 blev Søren født

  

1970 og nogle år frem formand for KFUM idræt på Lemvig egnen der arrangerede  mere end 30 kammeratskabsaftener i bl.a. Limfjordshallen og Højskolehallen med op til 400 - 500 deltagere hver aften.

 

1969 formand for kredsidrætsudvalget under KFUM og K I Lemvigkredsen.

 

1967 meddeler til Lemvig Folkeblad, dvs jeg skriver og meddeler om begivenheder her i Gudum.

 

1967 – 1969 formand for KFUMs Idræt i Gudum

 

1965 byggede vi ny ko og svinestald.

 

1964 22. nov november gift med Ester i Hygum kirke.

 

1964 1.maj Overtog jeg Højgaard

 

 1963 – 1990 brandsvend her i Gudum. DVS at alarmcentralen kaldte os ud når der var brandalarm i sognet, jeg har ofte været første mand på et brandsted og tog i mod brandbilerne. Oversigt over alarmer er afleveret til Gudum sognearkiv.

 

1960 – 1964 bestyrer her på Højgård for min Mor 

 

1960 - 1961 elev på Hammerum Landbrugsskole. Senere adskillige kurser og efteruddannelse, både erhvervsfaglig og personligheds udviklende karakter.

 

Nov 1958 til februar 1960  Gardehussar ved Gardehussar regimentet i Næstved. Indgik det sidste år i en specialkommando i gallauniformer,  med sabler i stedet for geværer, der ved specielle lejligheder gjorde tjeneste på Christiansborg og Fredensborg slot, direkte under Kong Fredriks den 9. kommando. I samme periode bar jeg kong Frederiks guld monogram på skuldrene.

 

1954 – 1958 Tjenestekarl på gårde i Gudum, herhjemme fra april 1954 til april 1956 hvor jeg som daglejer hjalp flere steder i Gudumlund med tærskning og andet forefaldende arbejde,
Sommer halvår 1956 i Bigården hos Krista og Olaf Westh og fra november 1956 til nov. 1958 i mellem Tnng hos P. Fulgsang.  

 

1954 konfirmeret i Gudum kirke af provst Olsen

 

1947-1954 skolegang i Gudum Østre skole

 

Født 18. juni 1940 her på Højgaard i en meget vanskeli fødsel – som jeg vist med nød og næppe overlevede - samme år døbt i Gudum kirke. Jeg har haft en god og tryg opvækst.

 Design by Futtrups